Novosti

Nabavljene nove kosilice
15. ožujka 2023. Komentari - 0
U cilju modernizacije svog strojnog parka i poboljšanja kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Ivanca, IVKOM d.d. nabavio je novi rider  marke Husqvarna  i kosilicu s okretom u mjestu marke Encore, koji će zamijeniti dotrajale i tehnički zastarjele kosilice  nabavljene prije desetak godina.
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU
24. siječnja 2023. Komentari - 0
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU Apel građanima: Ne ostavljajte vozila uz prometnice, ne odbacujte snijeg iz dvorišta na nogostupe!
U Donjem Ladanju u Općini Maruševec 13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište.
20. prosinca 2022. Komentari - 0
Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno društvo IVKOM d.d., a bez naknade ga mogu koristiti  kućanstva – korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  s područja Općine Maruševec.
INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište br. 21 - Ivkom


Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti. U reciklažnim dvorištima možemo bez naknade predati i do 30 različitih vrsta otpada, uključujući i neke vrste opasnog otpada.

Cilj je da RD budu smještena tako da građani mogu do njih doći na lak način i u kratkom vremenu tj. da se osigura lak pristup vozila građana, ali i manipulaciju vozilima koja odvoze skupljeni otpad.

Lokacija RD u Ivkom-u je vrlo pristupačna korisnicima, s velikim prostorom manipulacije i izuzetno prihvaćena od korisnika. Pri dolasku u prostor tvrtke potrebno se je javiti portiru s podacima o korisniku odvoza miješanog komunalnog otpada (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice). Nakon toga se ulazi u reciklažno dvorište i u označene posude za otpad se odlaže otpad po kategorijama. Naravno, sve se to obavlja uz pomoć našeg zaposlenika kako bi se izbjegle eventualne greške pri razvrstavanju.


Otpad koji možete odložiti u reciklažnom dvorištu je:

 • papir
 • karton
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce
 • PE - folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka
 • metalni glomazni otpad
 • elektronički otpad
 • glomazni otpad
 • akumulatori
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad

Pravne osobe mogu predati samo ambalažni i EE otpad.