Novosti

INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.
OBAVIJEST KORISNICIMA O PROMJENI CIJENE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 1. LIPNJA 2022. GODINE
20. svibnja 2022. Komentari - 0
Obavještavamo Vas kako od 1. lipnja 2022. godine dolazi do promjene cijene javne usluge. Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle iz stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) koji je stupio na snagu 31. srpnja.2021. godine kao i znatnog porasta troškova gospodarenja otpadom.
Stiglo novo teretno vozilo za odvoz krupnog i selektiranog otpada
14. travnja 2022. Komentari - 0
Nakon što je nedavno nabavio novi rovokopač – minibager namijenjen radu na užim prostorima (staze na grobljima, u parkovima i sl.), Ivkom d.d. Ivanec jučer je svoj vozni park obogatio još jednim novim vozilom.

Riječ je o teretnom vozilu namijenjenom prvenstveno za prikupljanje i odvoz selektiranog i glomaznog otpada.

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište br. 21 - Ivkom


Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti. U reciklažnim dvorištima možemo bez naknade predati i do 30 različitih vrsta otpada, uključujući i neke vrste opasnog otpada.

Cilj je da RD budu smještena tako da građani mogu do njih doći na lak način i u kratkom vremenu tj. da se osigura lak pristup vozila građana, ali i manipulaciju vozilima koja odvoze skupljeni otpad.

Lokacija RD u Ivkom-u je vrlo pristupačna korisnicima, s velikim prostorom manipulacije i izuzetno prihvaćena od korisnika. Pri dolasku u prostor tvrtke potrebno se je javiti portiru s podacima o korisniku odvoza miješanog komunalnog otpada (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice). Nakon toga se ulazi u reciklažno dvorište i u označene posude za otpad se odlaže otpad po kategorijama. Naravno, sve se to obavlja uz pomoć našeg zaposlenika kako bi se izbjegle eventualne greške pri razvrstavanju.


Otpad koji možete odložiti u reciklažnom dvorištu je:

 • papir
 • karton
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce
 • PE - folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka
 • metalni glomazni otpad
 • elektronički otpad
 • glomazni otpad
 • akumulatori
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad

Pravne osobe mogu predati samo ambalažni i EE otpad.