Novosti

Stiglo novo teretno vozilo za odvoz krupnog i selektiranog otpada
14. travnja 2022. Komentari - 0
Nakon što je nedavno nabavio novi rovokopač – minibager namijenjen radu na užim prostorima (staze na grobljima, u parkovima i sl.), Ivkom d.d. Ivanec jučer je svoj vozni park obogatio još jednim novim vozilom.

Riječ je o teretnom vozilu namijenjenom prvenstveno za prikupljanje i odvoz selektiranog i glomaznog otpada.
Nabavljen novi mini bager za radove na grobljima, u parkovima, na pješačkim stazama…
1. travnja 2022. Komentari - 0
Ivkom d.d. svoj je vozni park obogatio novim građevinskim strojem.

Riječ je o rovokopaču-mini bageru, namijenjenom prvenstveno za rad na užim prostorima kao što su iskopi i sanacija staza na grobljima, premještanje zemlje prilikom sanacije grobnica, krajobrazno uređenje u parkovnim zonama, čišćenje odvodnih kanala i sl.
Grad Ivanec poziva građane
18. listopada 2021. Komentari - 0
Grad Ivanec poziva građane – korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz naselja koja se nalaze na administrativnom području grada Ivanca, a koji žive u kućanstvima (poziv se ne odnosi na stanare u stambenim zgradama), da od 25.10. do 29.10.2021., u vremenu od 8:30 do 16:30 sati, u poslovnom krugu Ivkoma d.d. Ivanec, Ul. Vladimira Nazora 96 b preuzmu plavu kantu za odvojeno
Isporučeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada
26. veljače 2021. Komentari - 0
Dana 26.02.2021, Ivkomu d.d. isporučeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada. U sklopu Projekta Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – Ivkom d.d.,u srijedu 24. veljače 2021. godineisporučeno je prvo komunalno vozilo zapremnine 14 m3 za odvojeno prikupljanje otpada. Drugo vozilo zapremnine 7,5 m3 stiže uskoro.

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ivkom d.d.provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u IVKOM-u d.d.

Objava jednostavne nabave:

Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti u IVKOM d.d.

Sklopljeni ugovori jednostavne nabave:

Sklopljeni ugovori jednostavne nabave u 2018. godini

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2017. godini

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2016. godini

Registar odluka naručitelja 2016. godine

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2015. godini

Registar odluka naručitelja 2015. godine

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2014. godini

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2022. godinu

JN-13-22 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-12-22 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-11-22 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-09-22 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-38-22 Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete

JN-07-22 Godišnja kupnja betona

JN-05-22 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-04-22 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

JN-47-22 Kupnja radnog stroja - minibager

JN-01-22 Godišnja nabava asfaltne mase

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2021. godinu

JN-42-21 Godišnja nabava poštanskih usluga

JN-47-21 Kupnja svjetiljki, stupova i pribora za izgradnju vanjske i javne rasvjete

JN-39-21 Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka), povremena zajednička nabava

JN-38-21 Godišnja nabava autodijelova

JN-37-21 Godišnja nabava ulja i maziva

JN-36-21 Godišnja nabava autoguma za teretna i osobna vozila, te strojeve

JN-34-21  Kupnja morske soli za posipanje cesta

JN-31-21 Godišnja nabava uredskog materijala

JN-30-21 Radovi košnje bankina na cijelom području Grada Ivanca

JN-28-21 Usluga recikliranja neopasnog otpada KBO 15 01 02

JN-27-21 Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada

JN-24-21 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-17-21 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-16-21 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-43-21 Kupnja elektro materijala za dopunu javne rasvjete na području Grada Ivanca

JN-08-21 Godišnja kupnja betona

JN-06-21 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-05-21 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

JN-01-21 Godišnja nabava asfaltne mase

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2020. godinu

JN-49-20 Godišnja nabava poštanskih usluga

JN-48-20 Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka)

JN-44-20 Kupnja morske soli za posipanje cesta

JN-35-20 Usluga recikliranja neopasnog otpada KBO 15 01 02

JN-34-20 Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada

JN-31-20 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-21-20 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-22-20 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-12-20 godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-10-20 Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za potrebe prijave projekta "Reciklažno dvorište za građevni otpad k.č.br. 1144, k.o. Jerovec"

JN-07-20 Limarski radovi na pokrivanju i zatvaranju nadstrešnica

JN-05-20 Godišnja kupnja betona

JN-06-20 Radovi na sanaciji klizišta na novom groblju u Lepoglavi

JN-03-20 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-01-20 Asfaltna masa

JN-50-20 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2019. godinu

JN-25-19 Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka), povremena zajednička nabava

JN-29-19 Kupnja tonera za uredske aparate

JN-42-19 Građevinski radovi na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje grobljanskih staza na groblju u Ivancu

JN-22-19 Usluga recikliranja neopasnog otpada KBO 15 01 02

JN-23-19 Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada

JN-40-19 Kupnja vozila za interventne službe

JN-39-19 Kupnja vozila s hidrauličkom podiznom platformom

JN-18-19 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-15-19 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-38-19 Građevinski radovi na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje grobljanskih staza na groblju u Radovanu

JN--14-19 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-13-19 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-07-19 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-01-19 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-04-19 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-36-19 Kupnja vozila za prijevoz pokojnika

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne/jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2018. godinu

JN-39-18 Kupnja zatvorenog dostavnog vozila, 4x4, 1kom

JN-37-18 Radovi na uređenju prostora za deponiranje kontenjera ja javnim površinama grada Ivanca žičanim ogradnim sustavima

JN-05-18 Kupnja vozila za prijevoz pokojnika

JN-31-18 Kupnja rabljenog kombi vozila

JN-20-18 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-17-18 Godišnja nabava usluga za izvođenje zemljanih radova

JN-16-18 Građevinski materijal

JN-14-18 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-07-18 Kupnja informatičke opreme (hardware, software), povremena zajednička nabava

JN-01-18 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-04-18 Dogradnja sustava i oprema za evidentiranje broja pražnjenja posuda za vozila za otpad

JN-09-18 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-02-18 Kupnja rabljenog poluteretnog vozila

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne/jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2017. godinu

JN-25-17 Kupnja multifunkcionalnog radnog stroja

JN-21-17 Kupnja nove prikolice za građevinsku mehanizaciju

BV-11-17 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

BV-08-17 Godišnja nabava građevinskog materijala

BV-01-17 Godišnja nabava asfaltne mase u 2017. godini

BV-22-17 Izvođenje radova na adaptaciji grobne kuće u Kamenici

BV-06-17 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

ON-01-17 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

JN-29-17 Električna oprema za strojeve i vozila za evidenciju gospodarenja otpadom

JN-30-17 Elektronička oprema za evidenciju posuda za otpad

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2016. godinu

BV-02-16 Godišnja nabava asfaltne mase u 2016. godini

BV-10-16 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

BV-11-16 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

ON-02-16 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

BV-13-16 Godišnja nabava građevinskog materijala

BV-14-16 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

BV-29-16 Radovi na izgradnji i uređenju prostora za deponiranje kontenjera na javnim površinama grada Ivanca

BV-30-16 Asfaltiranje parkirališta na groblju u Margečanu

BV-32-16 Kupnja rabljenog teretnog vozila