Novosti

Novi traktor
22. svibnja 2023. Komentari - 0
U IVKOM d.d. ovih dana je stigao novi traktor koji će se koristiti za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na području Grada Ivanca, a za koje smo dosad morali angažirati kooperante.
Nabavljene nove kosilice
15. ožujka 2023. Komentari - 0
U cilju modernizacije svog strojnog parka i poboljšanja kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Ivanca, IVKOM d.d. nabavio je novi rider  marke Husqvarna  i kosilicu s okretom u mjestu marke Encore, koji će zamijeniti dotrajale i tehnički zastarjele kosilice  nabavljene prije desetak godina.
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU
24. siječnja 2023. Komentari - 0
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU Apel građanima: Ne ostavljajte vozila uz prometnice, ne odbacujte snijeg iz dvorišta na nogostupe!
U Donjem Ladanju u Općini Maruševec 13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište.
20. prosinca 2022. Komentari - 0
Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno društvo IVKOM d.d., a bez naknade ga mogu koristiti  kućanstva – korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  s područja Općine Maruševec.

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 eura. Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Ivkom d.d.provodi prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u IVKOM-u d.d.

Objava jednostavne nabave:

Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti u IVKOM d.d.

Sklopljeni ugovori jednostavne nabave:

Sklopljeni ugovori jednostavne nabave u 2018. godini

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2017. godini

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2016. godini

Registar odluka naručitelja 2016. godine

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2015. godini

Registar odluka naručitelja 2015. godine

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave u 2014. godini

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 2.650,00 eura za 2023. godinu

JN-53-23 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-27-23 Kupnja PVC i rebrastih cijevi za kanalizaciju

JN-25-23 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-24-23 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-20-23 Godišnja kupnja betona

JN-26-23 Nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-11-23 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

JN-05-23 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-09-23 Godišnja nabava iscrtavanja prometne signalizacije

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2022. godinu

JN-24-22 Godišnja nabava autoguma za teretna i osobna vozila, te strojeve

JN-22-22 Kupnja morske soli za posipanje cesta

JN-18-22 Radovi košnje bankina na cijelom području Grada Ivanca

JN-15-22 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-51-22 Pružanje zaštitarske usluge zaštite imovine

JN-15-22 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-13-22 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-12-22 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-11-22 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-09-22 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-38-22 Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete

JN-07-22 Godišnja kupnja betona

JN-05-22 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-04-22 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

JN-47-22 Kupnja radnog stroja - minibager

JN-01-22 Godišnja nabava asfaltne mase

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2021. godinu

JN-42-21 Godišnja nabava poštanskih usluga

JN-47-21 Kupnja svjetiljki, stupova i pribora za izgradnju vanjske i javne rasvjete

JN-39-21 Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka), povremena zajednička nabava

JN-38-21 Godišnja nabava autodijelova

JN-37-21 Godišnja nabava ulja i maziva

JN-36-21 Godišnja nabava autoguma za teretna i osobna vozila, te strojeve

JN-34-21  Kupnja morske soli za posipanje cesta

JN-31-21 Godišnja nabava uredskog materijala

JN-30-21 Radovi košnje bankina na cijelom području Grada Ivanca

JN-28-21 Usluga recikliranja neopasnog otpada KBO 15 01 02

JN-27-21 Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada

JN-24-21 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-17-21 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-16-21 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-43-21 Kupnja elektro materijala za dopunu javne rasvjete na području Grada Ivanca

JN-08-21 Godišnja kupnja betona

JN-06-21 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-05-21 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

JN-01-21 Godišnja nabava asfaltne mase

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2020. godinu

JN-49-20 Godišnja nabava poštanskih usluga

JN-48-20 Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka)

JN-44-20 Kupnja morske soli za posipanje cesta

JN-35-20 Usluga recikliranja neopasnog otpada KBO 15 01 02

JN-34-20 Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada

JN-31-20 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-21-20 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-22-20 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-12-20 godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-10-20 Usluga izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za potrebe prijave projekta "Reciklažno dvorište za građevni otpad k.č.br. 1144, k.o. Jerovec"

JN-07-20 Limarski radovi na pokrivanju i zatvaranju nadstrešnica

JN-05-20 Godišnja kupnja betona

JN-06-20 Radovi na sanaciji klizišta na novom groblju u Lepoglavi

JN-03-20 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-01-20 Asfaltna masa

JN-50-20 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

Pozivi za dostavu ponuda jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2019. godinu

JN-25-19 Pružanje usluge produkcije dokumenata (tiskanje, ispis, kuvertiranje, isporuka), povremena zajednička nabava

JN-29-19 Kupnja tonera za uredske aparate

JN-42-19 Građevinski radovi na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje grobljanskih staza na groblju u Ivancu

JN-22-19 Usluga recikliranja neopasnog otpada KBO 15 01 02

JN-23-19 Kupnja PVC vreća za razvrstavanje otpada

JN-40-19 Kupnja vozila za interventne službe

JN-39-19 Kupnja vozila s hidrauličkom podiznom platformom

JN-18-19 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-15-19 Godišnja nabava električne energije (opskrba)

JN-38-19 Građevinski radovi na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje grobljanskih staza na groblju u Radovanu

JN--14-19 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

JN-13-19 Godišnja nabava građevinskog materijala

JN-07-19 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-01-19 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-04-19 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-36-19 Kupnja vozila za prijevoz pokojnika

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne/jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2018. godinu

JN-39-18 Kupnja zatvorenog dostavnog vozila, 4x4, 1kom

JN-37-18 Radovi na uređenju prostora za deponiranje kontenjera ja javnim površinama grada Ivanca žičanim ogradnim sustavima

JN-05-18 Kupnja vozila za prijevoz pokojnika

JN-31-18 Kupnja rabljenog kombi vozila

JN-20-18 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

JN-17-18 Godišnja nabava usluga za izvođenje zemljanih radova

JN-16-18 Građevinski materijal

JN-14-18 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

JN-07-18 Kupnja informatičke opreme (hardware, software), povremena zajednička nabava

JN-01-18 Godišnja nabava asfaltne mase

JN-04-18 Dogradnja sustava i oprema za evidentiranje broja pražnjenja posuda za vozila za otpad

JN-09-18 Usluga čišćenja javnih zelenih površina

JN-02-18 Kupnja rabljenog poluteretnog vozila

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne/jednostavne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2017. godinu

JN-25-17 Kupnja multifunkcionalnog radnog stroja

JN-21-17 Kupnja nove prikolice za građevinsku mehanizaciju

BV-11-17 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

BV-08-17 Godišnja nabava građevinskog materijala

BV-01-17 Godišnja nabava asfaltne mase u 2017. godini

BV-22-17 Izvođenje radova na adaptaciji grobne kuće u Kamenici

BV-06-17 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

ON-01-17 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

JN-29-17 Električna oprema za strojeve i vozila za evidenciju gospodarenja otpadom

JN-30-17 Elektronička oprema za evidenciju posuda za otpad

Pozivi za dostavu ponuda bagatelne vrijednosti => 20.000,00 kn za 2016. godinu

BV-02-16 Godišnja nabava asfaltne mase u 2016. godini

BV-10-16 Godišnja nabava kamena i kamenog agregata

BV-11-16 Godišnja nabava usluga izvođenja zemljanih radova

ON-02-16 Godišnja nabava automehaničarskih usluga održavanja voznog parka

BV-13-16 Godišnja nabava građevinskog materijala

BV-14-16 Kupnja pogrebnih vijenaca i cvijeća

BV-29-16 Radovi na izgradnji i uređenju prostora za deponiranje kontenjera na javnim površinama grada Ivanca

BV-30-16 Asfaltiranje parkirališta na groblju u Margečanu

BV-32-16 Kupnja rabljenog teretnog vozila