Novosti

Prodaje se cestovna čistilica i priljučci za čistilicu
25. lipnja 2024. Komentari - 0
Prodaje se cestovna čistilica i priljučci za čistilicu
Radno vrijeme 17.04.2024.
15. travnja 2024. Komentari - 0
Obavještavaju se korisnici usluge odvoza otpada da će se na dan 17.04.2024. odvoz vršiti prema važećem rasporedu i radnom vremenu.
Isto tako obavještavaju se korisnici usluge parkiranja, da 17.04.2024. naplate neće biti.
Prikupljanje ponuda za prodaju osnovnog sredstva
7. ožujka 2024. Komentari - 0
Traktor komunalni, kosilica mulčar, traktorska kosilica,
Prodaja komunalno vozilo, posipač soli, priključno vozilo, sječkara za biomasu
26. veljače 2024. Komentari - 0
Prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osnovnog sredstva

Održavanje groblja i druge informacije

Održavanje groblja

Održavanje i uređivanje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika.

Grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje cesta i staza, vodovodne i kanalizacijske mreže, te održavanje objekata na groblju.

Broj korisnika grobnih mjesta po grobljima koja održava Ivkom: Ivanec 2147, Prigorec 305, Margečan 1020, Radovan 780, Lepoglava 1680, Kamenica 1414, Višnjica 760 i Donja Voća 1269.

Prava proizašla iz prava korištenja grobnog mjesta

Vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je nadležna JLS. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnog uređaja (spomenik , pokrovna ploča i drugi elementi i oprema uređenog grobnog mjesta).

Pravo korištenja je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta.

Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta.

Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine, za to grobno mjesto, kao naknadno pronađene imovine.

Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika. Ugovor treba biti u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o grobljima.

Grob se smatra napuštenim ukoliko grobna naknada nije plaćana 10 godina. Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju. Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.

Nekoliko važnih podataka

Ekshumacija je iskapanje i prijenos umrlih osoba. Iskop posmrtnih ostataka umrle osobe radi prijenosa u drugo grobno mjesto može se ugovoriti na zahtjev bračnog ili izvanbračnog druga, djece i posvojenika umrle osobe. Ako umrla osoba nije imala bračnog ili izvanbračnog druga i djecu ili su umrli prije nje, ekshumacija se može ugovoriti na zahtjev roditelja i njihovih potomaka koji su snosili troškove ukopa. Za ekshumaciju je potrebna suglasnost korisnika grobnog mjesta u kojem je pokojnik bio pokopan i grobnog mjesta u koje se posmrtni ostaci prenose.

Ekshumaciju je u pravilu moguće izvršiti radi produbljenja groba (ukop u zemlju, na nižu dubinu) ukoliko je proteklo 15 godina od posljednjeg ukopa, a način i postupanje pri ekshumaciji ovisi o stanja posmrtnih ostataka.

Unutar grobnice se obavlja preslagivanje posmrtnih ostataka ukoliko je proteklo 30 godina od ukopa. Postupak također ovisi o stanju posmrtnih ostataka. U takvim slučajevima je riječ obično o premještanju posmrtnih ostataka u manji sanduk radi oslobađanja mjesta u grobnici.

U zemljanom grobu se nakon ciklusa od 15 godina te po izvršenju ekshumacije u produbljenje, oslobađaju ukopna mjesta za daljnja ukapanja.

Grobnice se grade za dva, tri, četiri, šest i više ukopnih mjesta, što ovisi o tehničkih uvjetima. Najčešće su grobnice od četiri i šest ukopnih mjesta.

Unutar grobnih mjesta mogu se predvidjeti i urediti posebna mjesta za urne. U zemljane grobove, u koje više nije moguće izvršiti ukop lijesa moguće je postaviti kazete za urne ukoliko to dimenzije grobnog mjesta omogućavaju.