Novosti

Nabavljene nove kosilice
15. ožujka 2023. Komentari - 0
U cilju modernizacije svog strojnog parka i poboljšanja kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Ivanca, IVKOM d.d. nabavio je novi rider  marke Husqvarna  i kosilicu s okretom u mjestu marke Encore, koji će zamijeniti dotrajale i tehnički zastarjele kosilice  nabavljene prije desetak godina.
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU
24. siječnja 2023. Komentari - 0
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU Apel građanima: Ne ostavljajte vozila uz prometnice, ne odbacujte snijeg iz dvorišta na nogostupe!
U Donjem Ladanju u Općini Maruševec 13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište.
20. prosinca 2022. Komentari - 0
Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno društvo IVKOM d.d., a bez naknade ga mogu koristiti  kućanstva – korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  s područja Općine Maruševec.
INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.

Razvrstavanje otpada

Zbog povećanja količine nepovratne ambalaže, kao i zbog povećanja standarda i promjene navika, količina otpada je u stalnom porastu. Samo sakupljanje i odlaganje svega nastalog otpada nije dugoročno rješenje.

Naprotiv, ukoliko nastavimo samo odlaganje, a ne i selektiranje otpada, trebat će nam sve više odlagališta. Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristi brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

Odvojenim sakupljanjem otpada smanjit ćemo količinu otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima. Odvojenim sakupljanjem smanjit ćemo količinu otpada koji se odlaže, kao i broj i veličinu potrebnih odlagališta, te tako ostaviti više životnog prostora našoj djeci i unucima.

Prijava odvoza EE otpada (električni i elektronički otpad) omogućena Vam je pomoću web obrasca na stranici  https://ee-otpad.com/.

Razvrstavanje i zbrinjavanje metalnog otpada

Naputak za razvrstavanje otpada - Grad Ivanec

Naputak za razvrstavanje otpada - Grad Lepoglava

 • Plastika

  ODLAGATI U VREĆU/SPREMNIK:

  -prazne plastične boce sokova i vode

  -isprane plastične boce jestivog ulja i octa

  -isprana plastična ambalaža tekućih sapuna, deterdženata, šampona, omekšivača ..,

  -kanistri (bez sadržaja i isprani) zapremnine do 10 l

  NE ODLAGATI U VREĆU/SPREMNIK:

  -neispranu plastičnu ambalažu,

  -folije,

  -pelene,

  -ambalažu od opasnih tvari (boja, lakova, motornih ulja, pesticida, kiselina,..),

  -veći plastični proizvodi koji se predaju u akcijama skupljanja krupnog otpada

 • Staklo

  ODLAGATI U VREĆU/SPREMNIK:

  -prazne staklenke

  -boce bez zatvarača i čepova

  NE ODLAGATI U VREĆU/SPREMNIK:

  -žarulje (obične i fluorescentne),

  -porculansko ili keramičko posuđe,

  -svjetiljke,

  -armirano, kristalno i automobilsko staklo,

  -bočice od lijekova,

  -ravno prozorsko staklo,

  -žičano staklo,

  -ogledala,

  -infuzije, ampule i bolničko staklo,

  -pleksiglas

 • Papir

  ODLAGATI U VREĆU/SPREMNIK:

  -novine, časopisi, revije, prospekti, knjige bilježnice papirne vrećice, kalendari, katalozi, pisma, telefonski imenici, čiste papirne vreće (cement, i sl.),

  -sitna kartonska ambalaža

  NE ODLAGATI U VREĆU/SPREMNIK:

  -višeslojna ambalaža od lijekova, prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića,

  -celofan,

  -korištene papirnate maramice, salvete, papirnate tanjure, čaše, korištene vrećice čaja,

  -tapete, ljepljive trake, masni ili prljavi papir,

  -plastična ambalaža,

  -tetrapak