Novosti

Nabavljene nove kosilice
15. ožujka 2023. Komentari - 0
U cilju modernizacije svog strojnog parka i poboljšanja kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Ivanca, IVKOM d.d. nabavio je novi rider  marke Husqvarna  i kosilicu s okretom u mjestu marke Encore, koji će zamijeniti dotrajale i tehnički zastarjele kosilice  nabavljene prije desetak godina.
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU
24. siječnja 2023. Komentari - 0
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU Apel građanima: Ne ostavljajte vozila uz prometnice, ne odbacujte snijeg iz dvorišta na nogostupe!
U Donjem Ladanju u Općini Maruševec 13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište.
20. prosinca 2022. Komentari - 0
Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno društvo IVKOM d.d., a bez naknade ga mogu koristiti  kućanstva – korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  s područja Općine Maruševec.
INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.

Dokumenti, zakoni

Odluka o visini naknada za groblja na području Grada Ivanca, s primjenom od 01.01.2018. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Grada Lepoglave, s primjenom od 01.03.2012. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Općine Donja Voća, s primjenom od 01.01.2015. (dvojno iskazivanje cijena)

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Ivanca, primjena od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Lepoglave, primjena od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Općine Donja Voća, primjena od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Ivanca od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Lepoglave od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Općine Donje Voće od 01.04.2022. (dvojno iskazivanje cijena)

Troškovnik - Izrada okvira groblje Ivanec

Troškovnik - Izrada okvira groblje Margečan

Troškovnik - Izrada okvira groblje Radovan

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Lepoglava

Cjenik pogrebnih usluga za groblja Grada Ivanca

Odluka o visini cijena usluga na grobljima koja nisu pod upravom IVKOM-a

Odluka o cijenama radova vezanih za ukope i grobna mjesta za groblja Grada Ivanca, Grada Lepoglave i Općine Donja Voća

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Lepoglave

Odluka o visini cijena usluga pogrebničke djelatnosti na području Grada Ivanca

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Općine Donja Voća

Odluka o visini godišnje grobne naknade za groblja na području Grada Lepoglave

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Odluka o visini naknada za groblja na području Grada Ivanca

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN 46/11, 6/13, 63/14)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94, 79/07)

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15)

Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)