Novosti

Novo komunalno vozilo za prikupljanje komunalnog otpada
23. lipnja 2023. Komentari - 0
Poštovani,

želimo vas obavijestiti da je ovih dana tvrtki IVKOM d.d. Ivanec isporučeno novo komunalno vozilo za prikupljanje komunalnog otpada.

Isto je nabavljeno putem javne nabave preko UniCredit leasinga Croatia d.o.o. uz financiranje na tri godine, a otplaćivati će se vlastitim  sredstvima. Dobavljač vozila je tvrtka O-K-TEH d.o.o. Zagreb.
Reciklažno dvorište Ivanec
21. lipnja 2023. Komentari - 0
Dana 25.05 2023. je u industrijskom dvorišta Ivkoma d.d. Ivanec otvoreno novo reciklažno dvorište Grada  Ivanca . Uređeno je na površini od 5.200 m2 na kojoj je smješteno 49 otvorenih i zatvorenih komunalnih kontejnera, mobilnih ekoloških spremišta te eko- i press kontejnera namijenjenih odlaganju i neškodljivom zbrinjavanju svih vrsta neopasnog i posebnih vrsta otpada.
Novi traktor
22. svibnja 2023. Komentari - 0
U IVKOM d.d. ovih dana je stigao novi traktor koji će se koristiti za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na području Grada Ivanca, a za koje smo dosad morali angažirati kooperante.
Nabavljene nove kosilice
15. ožujka 2023. Komentari - 0
U cilju modernizacije svog strojnog parka i poboljšanja kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Ivanca, IVKOM d.d. nabavio je novi rider  marke Husqvarna  i kosilicu s okretom u mjestu marke Encore, koji će zamijeniti dotrajale i tehnički zastarjele kosilice  nabavljene prije desetak godina.

Zimska služba

Temeljem članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 144/12)) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 44/11), Grad Ivanec dužan je u zimskom razdoblju koje, u pravilu traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja slijedeće godine, održavati ceste u skladu s Izvedbenim programom zimske službe. Operativni poslovi u čitavom obimu oko održavanja povjereni su tvrtki Ivkom d.d. Ivanec.

Izvedbeni program za tekuću godinu nalazi se na sljedećem linku:Izvedbeni program zimska služba.

Cjenik usluga rada radnika i usluga strojeva za rad u zimskoj službi 2022./2023. godina