Novosti

Nabavljene nove kosilice
15. ožujka 2023. Komentari - 0
U cilju modernizacije svog strojnog parka i poboljšanja kvalitete održavanja javnih zelenih površina Grada Ivanca, IVKOM d.d. nabavio je novi rider  marke Husqvarna  i kosilicu s okretom u mjestu marke Encore, koji će zamijeniti dotrajale i tehnički zastarjele kosilice  nabavljene prije desetak godina.
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU
24. siječnja 2023. Komentari - 0
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU Apel građanima: Ne ostavljajte vozila uz prometnice, ne odbacujte snijeg iz dvorišta na nogostupe!
U Donjem Ladanju u Općini Maruševec 13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište.
20. prosinca 2022. Komentari - 0
Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno društvo IVKOM d.d., a bez naknade ga mogu koristiti  kućanstva – korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  s područja Općine Maruševec.
INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.

Zimska služba

Temeljem članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 144/12)) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 44/11), Grad Ivanec dužan je u zimskom razdoblju koje, u pravilu traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja slijedeće godine, održavati ceste u skladu s Izvedbenim programom zimske službe. Operativni poslovi u čitavom obimu oko održavanja povjereni su tvrtki Ivkom d.d. Ivanec.

Izvedbeni program za tekuću godinu nalazi se na sljedećem linku:Izvedbeni program zimska služba.

Cjenik usluga rada radnika i usluga strojeva za rad u zimskoj službi 2022./2023. godina