Novosti

INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.
OBAVIJEST KORISNICIMA O PROMJENI CIJENE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 1. LIPNJA 2022. GODINE
20. svibnja 2022. Komentari - 0
Obavještavamo Vas kako od 1. lipnja 2022. godine dolazi do promjene cijene javne usluge. Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle iz stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) koji je stupio na snagu 31. srpnja.2021. godine kao i znatnog porasta troškova gospodarenja otpadom.
Stiglo novo teretno vozilo za odvoz krupnog i selektiranog otpada
14. travnja 2022. Komentari - 0
Nakon što je nedavno nabavio novi rovokopač – minibager namijenjen radu na užim prostorima (staze na grobljima, u parkovima i sl.), Ivkom d.d. Ivanec jučer je svoj vozni park obogatio još jednim novim vozilom.

Riječ je o teretnom vozilu namijenjenom prvenstveno za prikupljanje i odvoz selektiranog i glomaznog otpada.

Zimska služba

Temeljem članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 144/12)) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 44/11), Grad Ivanec dužan je u zimskom razdoblju koje, u pravilu traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja slijedeće godine, održavati ceste u skladu s Izvedbenim programom zimske službe. Operativni poslovi u čitavom obimu oko održavanja povjereni su tvrtki Ivkom d.d. Ivanec.

Izvedbeni program za tekuću godinu nalazi se na sljedećem linku:Izvedbeni program zimska služba.