Novosti

ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU
24. siječnja 2023. Komentari - 0
ZIMSKA SLUŽBA U DANONOĆNOM POGONU Apel građanima: Ne ostavljajte vozila uz prometnice, ne odbacujte snijeg iz dvorišta na nogostupe!
U Donjem Ladanju u Općini Maruševec 13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište.
20. prosinca 2022. Komentari - 0
Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno društvo IVKOM d.d., a bez naknade ga mogu koristiti  kućanstva – korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  s područja Općine Maruševec.
INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.

Osnovne informacije

Adresa: Vladimira Nazora 96/B, 42240 Ivanec

Telefon: 042 770 550

Mobitel: 099 2 770 550

e-mail: ivkom@ivkom.hr

Matični broj: 3136906

Trgovački sud Varaždin Tt-95/57-2

MBS: 070000553, djelatnost 3811

OIB: 31407797858

IBAN:

HR6423600001101742775, ZABA banka

Direktor: Edo Rajh, dipl.oec.

Predsjednik Nadzornog odbora: Branko Putarek