Novosti

Prodaje se cestovna čistilica i priljučci za čistilicu
25. lipnja 2024. Komentari - 0
Prodaje se cestovna čistilica i priljučci za čistilicu
Radno vrijeme 17.04.2024.
15. travnja 2024. Komentari - 0
Obavještavaju se korisnici usluge odvoza otpada da će se na dan 17.04.2024. odvoz vršiti prema važećem rasporedu i radnom vremenu.
Isto tako obavještavaju se korisnici usluge parkiranja, da 17.04.2024. naplate neće biti.
Prikupljanje ponuda za prodaju osnovnog sredstva
7. ožujka 2024. Komentari - 0
Traktor komunalni, kosilica mulčar, traktorska kosilica,
Prodaja komunalno vozilo, posipač soli, priključno vozilo, sječkara za biomasu
26. veljače 2024. Komentari - 0
Prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osnovnog sredstva

Informacije o zaštiti osobnih podataka

OBAVIJEST O NAČINU KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA


1) UVOD

Važno nam je da se osjećate sigurno kao korisnik Ivkoma, te Vas obavještavamo da smo usklađeni s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamentarnog vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja je stupila na snagu u svibnju 2018. godine.

Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka dozvoljeni su kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, odnosno jasna privola vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju.

2) VODITELJ OBRADE PODATAKA

IVKOM d.d.

Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec

OIB: 31407797858


3) KOJE SVE PODATKE PRIKUPLJAMO

Ivkom d.d. prikuplja razne vrste podataka u vezi s uslugama:

  • podatke koje nam izravno dajete
  • podatke koje prikupljamo o Vašem korištenju naših usluga i
  • podatke koje pribavimo od izvora treće strane.

Kako i koje konkretne podatke prikupljamo o Vama:

  • osobne podatke prikupljamo Vašim popunjavanjem obrazaca prilikom zasnivanja korisničkog odnosa, te pritom prikupljamo podatke o vašem imenu, prezimenu, adresi, OIB-u, mailu, telefonskom broju, eventualno katastarskoj čestici nekretnine, broju grobnog mjesta;
  • podatke o Vama prikupljamo i tijekom trajanja ugovornog odnosa između nas i Vas, i to podatke koje moramo prikupljati obzirom na postojeću zakonsku regulativu (broju odvoza komunalnog otpada, o posjedovanju vrsta kanta za komunalni otpad, broj grobnog mjesta, podaci o ukopu i sl.)
  • pravna osnova za prikupljanje tih podataka je sklopljen ugovor o pružanju usluga, zakonska regulativa o održivom gospodarenju otpadom, kao i svi preostali zakoni iz komunalnog gospodarstva i pogrebne djelatnosti, djelatnosti naplate parkirališta, te svih ostalih djelatnosti kojima se Ivkom bavi.


Dakle, radi se o osobnim podacima koji su nužni radi ispunjavanja međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa, odnosno ispunjavanja drugih svrha radi kojeg su isti dani.

S obzirom na navedeno, Ivkom d.d. Vas obavještava da Vaše osobne podatke prikuplja u sljedeće svrhe:

• radi izvršavanja obveza iz sklopljenih ugovora

• radi izvršavanja zakonskih obveza

• radi pokretanja eventualnih sudskih postupaka.


4) GDJE SE PODACI NALAZE

U odnosu na sve vaše osobne podatke, bilo oni prikupljenilje obrađivani s zakonske i/ili ugovorne osnove, odnosno temeljem vaše privole, Ivkom d.d. vas obavještava da se isti prikupljaju, odnosno pohranjuju u sjedištu Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96b, Ivanec.

5) SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

Petra Štajcer

Tel: 042/770-566

mob: 091/885-6667

mail: petra.stajcer@ivkom.hr


Službenika za zaštitu podataka korisnik može kontaktirati:

• kada smatra da je došlo do povrede njegovih osobnih podataka,

• kada zahtijeva dodatne informacije u vezi obradom njegovih osobnih podataka

• kada zahtijeva ostvarivanje prava u vezi osobnih podataka.


Vašim prikupljenim osobnim podacima može pristupiti isključivo navedeni službenik za zaštitu osobnih podataka i/ili neki od zaposlenika Ivkoma kojeg službenik ovlasti, te se oni mogu učiniti dostupnim samo onim trećim osobama (ugovornim partnerima) u slučaju kada su isti neophodni radi ispunjavanja zakonske, ugovorne i/ili one svrhe za koju ste dali privolu. Prethodno navedene ovlaštene osobe, mogu pristupiti samo vašim najnužnijim osobnim podacima, te iste mogu obrađivati samo u svrhu radi koje su prikupljeni. Tamo gdje koristimo usluge treće strane za obradu Vaših osobnih podataka, osigurali smo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke.


6) ZAKONITOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA


Osobni podaci koriste se primjereno i isključivo u onom opsegu koji je potreban za sklapanje ugovora i izvršenje ugovornih obveza temeljem zakonskih osnova ili legitimnog interesa. Za obradu osobnih podataka primjenjuju se odgovarajuće tehničke i sigurnosne mjere zaštite. Osobni podaci se ne koriste za izradu Vašeg profila niti u marketinške svrhe. U pravilu se ne koriste podaci za koje je potrebna privola niti se koriste posebne kategorije osobnih podataka. Osobni podaci korisnika prenose se drugim voditeljima isključivo temeljem zakonskih obveza i ne prenose se u treće zemlje.


7) OSTVARENJE PRAVA UZ OBRADU OSOBNIH PODATAKA

U svezi zaštiti Vaših osobnih podataka, obavještavamo vas na slijedeća prava, odnosno da možete u bilo kojem trenutku poduzeti sljedeće radnje:

• podnijeti službeni prigovor nadzornom državnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj)

• ostvariti pravo na pristup vašim osobnim podacima;

• ostvariti pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka;

• ostvariti pravo na ograničenu obradu vaših osobnih podataka;

• iznijeti prigovor na obradu osobnih podataka općenito

• zahtijevati prenosivost (mobilnost) osobnih podataka, ako je nužno.


Nakon završetka obrade osobnih podataka korisnika, te isteka vremena čuvanja, podatke za koje neće postojati svrha i pravni temelj obrade, Ivkom d.d. će trajno uništiti.