Novosti

INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U
4. studenog 2022. Komentari - 0
Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.
OBAVIJEST KORISNICIMA O PROMJENI CIJENE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA OD 1. LIPNJA 2022. GODINE
20. svibnja 2022. Komentari - 0
Obavještavamo Vas kako od 1. lipnja 2022. godine dolazi do promjene cijene javne usluge. Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle iz stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) koji je stupio na snagu 31. srpnja.2021. godine kao i znatnog porasta troškova gospodarenja otpadom.
Stiglo novo teretno vozilo za odvoz krupnog i selektiranog otpada
14. travnja 2022. Komentari - 0
Nakon što je nedavno nabavio novi rovokopač – minibager namijenjen radu na užim prostorima (staze na grobljima, u parkovima i sl.), Ivkom d.d. Ivanec jučer je svoj vozni park obogatio još jednim novim vozilom.

Riječ je o teretnom vozilu namijenjenom prvenstveno za prikupljanje i odvoz selektiranog i glomaznog otpada.

Kontakti

Telefonski brojevi:

Centrala: 042 770 550, Mob: 099 2 770 550

Direktor:

Edo Rajh, dipl.oec. 

042 770 560

edo.rajh@ivkom.hr

Rukovoditelj Službe pravnih, općih i kadrovskih poslova:

Petra Štajcer, mag.iur. 

042 770 566

petra.stajcer@ivkom.hr

Rukovoditelj Službe financijskih i računovodstvenih poslova:

Ksenija Žunar, dipl.oec.

042 770 555

ksenija.zunar@ivkom.hr

Voditelj RJ gospodarenje otpadom:

Mirjana Skroza, dipl.ing.hort.

042 770 558

skroza.mirjana@ivkom.hr

Voditelj RJ Upravljanje grobljem i uslužne djelatnosti:

Ivan Ficko, mag.ing.amb. 

042 770 579

ivan.ficko@ivkom.hr

Voditelj odjela nabave i skladišta:

Željko Kraš, dipl.oec.

042 770 559

zeljko.kras@ivkom.hr

Stručnjak zaštite na radu:

Josip Hrg

042 770 571

josip.hrg@ivkom.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Petra Štajcer, mag.iur. 

042 770 566

petra.stajcer@ivkom.hr