U Donjem Ladanju u Općini Maruševec 13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište.

U Donjem Ladanju u Općini Maruševec  13.12.2022. je službeno otvoreno reciklažno dvorište ukupne vrijednosti 3,8 milijuna kuna, od čega je čak 84,80 posto financirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda dok je ostatak iznosa od 590.235,55 kuna financirala Općina Maruševec  vlastitim sredstvima.

Reciklažnim dvorištem upravlja komunalno društvo IVKOM d.d., a bez naknade ga mogu koristiti  kućanstva – korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  s područja Općine Maruševec.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je:

                                                Ponedjeljkom i četvrtkom od 10:00 do 16:00 sati

                                               Svake prve subote u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati