Radno vrijeme 17.04.2024.

Obavještavaju se korisnici usluge odvoza otpada da će se na dan 17.04.2024. odvoz vršiti prema važećem rasporedu i radnom vremenu.

Isto tako obavještavaju se korisnici usluge parkiranja, da 17.04.2024. naplate neće biti.