Novi traktor

U IVKOM d.d. ovih dana je stigao novi traktor koji će se koristiti za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na području Grada Ivanca, a za koje smo dosad morali angažirati kooperante.

Uz traktor marke MASSEY FERGUSON jačine 110 KS nabavljeni su i priključci i to stražnji roto priključak za malčiranje širine 214 cm uz mogućnost izbacivanja istog u cijeloj svojoj širini u desni bočni položaj traktora te mogućnost nagiba 65 stupnjeva prema dolje i 90 stupnjeva prema gore. Ovim malčerom moći će se obrađivati površine na kojima je drvensti izrast do promjera 5cm.

Drugi priključak koji se priključuje na kardan traktora uz hidraulični prijenos je stroj za usitnjavanje granja do promjera 13 cm. Traktor i prključci nabavljeni su putem javne nabave iz vlastitih sredstava u vrijednosti 122.372,50 eur.

Nabavom traktora IVKOM d.d. moći će kvalitetnije i efikasnije održavati javne površine na području Grada Ivanca, a usluge rada traktora biti će ponuđene i drugim JLS-ima koji su suvlasnici Ivkom-a.

Kako kupljeni traktor ima ugrađenu prednju hidrauliku i zračnu instalaciju, pored nabavljenih, u planu je kupnja dodatnih priključaka.. Tako će se nabaviti traktorska prikolica za potrebe RJ mehanizacije i građenja te RJ zelenih površina kao i uređenje groblja, a koja će unutar istih koristiti za razne prijevoze. Za potrebe zimske službe jesenas će se nabaviti ralica i posipač. Nabavom svih priključaka traktor će imati cjelogodišnju svrhu korištenja.

Kupnjom novog traktora Ivkom d.d. osuvremenjuje svoj strojni park sukladno finacijskim mogućnostima, a prema zahtjevima za povećanje efikasnosti poslovanja u održavanju javnih površina.