Isporučeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada

Dana 26.02.2021, Ivkomu d.d. isporučeno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada.

U sklopu Projekta Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada – Ivkom d.d.,u srijedu 24. veljače 2021. godineisporučeno je prvo komunalno vozilo zapremnine 14 m3 za odvojeno prikupljanje otpada. Drugo vozilo zapremnine 7,5 m3 stiže uskoro.

Nabavu komunalnih vozila sufinancirala je EU iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost nabavljenih vozile je 2.3 milijuna kuna, aEU sufinancira sa gotovo 1,47 milijuna kuna.

Vozilo je isporučila tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca.

Provedbom ovog projekta Ivkom d.d. modernizira vozni park, optimizira proces odvojenog prikupljanja otpada te će se povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Gradova Ivanca i Lepoglave te Općina Maruševec, Bednja, Donja Voća i Klenovnik.

Od korisnika javne usluge očekujemo uključivanje u daljnju provedbu projekta te da zajednički sa što većim sortiranjem otpada (odvajanjem papira, plastike, ambalažnog stakla, biorazgradivog otpada od miješanog komunalnog otpada) smanjimo količine otpada koje se odlažu na odlagalište u Jerovcu.