INFORMACIJA KORISNICIMA O PREDAJI SELEKTIRANOG I GLOMAZNOG OTPADA U IVKOM-U

Na lokaciji sjedišta tvrtke Ivkom d.d. na adresi Vladimira Nazora 96 nalazi se ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti. Korisnici domaćinstva ovdje dovoze selektirani otpad koji im se doma skupi mjesečno, a ne žele čekati termin redovnog odvoza. Takav otpad se preuzima bez ikakve dodatne naknade.

 

Svaki korisnik-domaćinstvo koji redovito plaća usluge Ivkom-a, ostvaruje i pravo na odvoz krupnog (glomaznog) otpada bez plaćanja dodatne naknade jedan puta u kalendarskoj godini u količini od 2 m³ prijavljivanjem potrebe odvoza krupnog (glomaznog) otpada telefonskim putem na broj 770-550 ili 770-558 svakim radnim danom (ponedjeljak – petak) od 07:00 - 15:00 sati. Isto pravo ostvaruje ako želi i sam dovesti otpad na adresu Vladimira Nazora 96b, Ivanec u istoj količini od 2 m³. Korisnici ostvaruju pravo nakon provjere točnosti podataka i provjere urednosti plaćanja računa. Za svaki dodatni dovoz ili naručivanje odvoza glomaznog otpada plaća se cijena usluge sukladno važećem cjeniku.

  

Korisnici pravne osobe plaćaju cijene odvoza selektiranog otpada i glomaznog otpada sukladno važećem cjeniku.