Grad Ivanec poziva građane

Grad Ivanec poziva građane – korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz naselja koja se nalaze na administrativnom području grada Ivanca, a koji žive u kućanstvima (poziv se ne odnosi na stanare u stambenim zgradama), da od 25.10. do 29.10.2021., u vremenu od 8:30 do 16:30 sati, u poslovnom krugu Ivkoma d.d. Ivanec, Ul. Vladimira Nazora 96 b preuzmu plavu kantu za odvojeno prikupljanje papira (PVC kanta od 120 litara).

Prilikom preuzimanja dužni ste predočiti osobnu iskaznicu ili drugintifikacijski dokument.

Grad ujedno obavještava sva kućanstva da će Ivkom ubuduće papir prikupljati isključivo putem PVC kanti – dakle, ne više u plavim vrećama, kao dosad – i to prema rasporedu koji su građani već dobili za 2021. godinu.

Napominjemo još jedanput: Pravo na besplatnu PVC kantu imaju svi korisnici iz kategorije KUĆANSTAVA, odnosno oni koji već imaju ZELENU KANTU od 120 litara za odlaganje miješanog komunalnog otpada.