V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Reciklažno dvorište br. 21 - Ivkom

Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti. U reciklažnim dvorištima možemo bez naknade predati i do 30 različitih vrsta otpada, uključujući i neke vrste opasnog otpada.

 

Cilj je da RD budu smještena tako da građani mogu do njih doći na lak način i u kratkom vremenu  tj. da se osigura lak pristup vozila građana, ali i manipulaciju vozilima koja odvoze skupljeni otpad.

 

Lokacija RD u Ivkom-u je vrlo pristupačna korisnicima, s velikim prostorom manipulacije i izuzetno prihvaćena od korisnika. Pri dolasku u prostor tvrtke potrebno se je javiti portiru s podacima o korisniku odvoza miješanog komunalnog otpada (ime i prezime, adresa, OIB ili broj osobne iskaznice). Nakon toga se ulazi u reciklažno dvorište i u označene posude za otpad se odlaže otpad po kategorijama. Naravno, sve se to obavlja uz pomoć našeg zaposlenika  kako bi se izbjegle eventualne greške pri razvrstavanju.

 

Otpad koji možete odložiti u reciklažnom  dvorištu je:

 

• papir

• karton

• plastika

• metalna ambalaža

• stiropor

• stare baterije

• stakleni ambalažni otpad

• ravno staklo

• PET - boce

• PE - folija

• limenke

• stari lijekovi

• otpadne gume bez naplatka

• metalni glomazni otpad

• elektronički otpad

• glomazni otpad

• akumulatori

• fluorescentne cijevi

• zeleni otpad

 

Pravne osobe mogu predati samo ambalažni  i EE otpad.

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.