V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Problematika prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada u Lepoglavi

---->>>08.10.2018. odvoz komunalnog otpada  vršiti će se prema važećem rasporedu.<<<---

NOVOSTI - OBAVIJESTI

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.