V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Zbog povećanja količine nepovratne ambalaže, kao i zbog povećanja standarda i promjene navika, količina otpada je u stalnom porastu. Samo sakupljanje i odlaganje svega nastalog otpada nije dugoročno rješenje.

 

Naprotiv, ukoliko nastavimo samo odlaganje, a ne i selektiranje otpada, trebat će nam sve više odlagališta. Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristi brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima.

 

Odvojenim sakupljanjem otpada smanjit ćemo količinu otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima. Odvojenim sakupljanjem smanjit ćemo količinu otpada koji se odlaže, kao i broj i veličinu potrebnih odlagališta, te tako ostaviti više životnog prostora našoj djeci i unucima.

 

 

Razvrstavanje i zbrinjavanje metalnog otpada

Naputak za tazvrstavanje otpada - Grad Ivanec

Naputak za razvrstavanje otpada - Grad Lepoglava

 

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.