V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13   odvoz krupnog (glomaznog) otpada iz kućanstava, obavljati će se po pozivu vlasnika građevine odnosno korisnika .

Svaki vlasnik građevine koji redovito plaća usluge Ivkom-a, ostvaruje pravo na odvoz krupnog (glomaznog)  otpada bez plaćanja dodatne naknade.

Potreba odvoza krupnog (glomaznog)   otpada prijavljuje se telefonskim putem na broj 770-550 ili 770- 558 pri čemu su korisnici dužni daju slijedeće podatke:

- točna adresa (lokacija) s koje se odvozi glomazni otpad

- prezime i ime vlasnika građevine na toj lokaciji

- šifru korisnika (nalazi se na računu Ivkom-a)

- kontakt telefon na koji će Ivkom d.d. povratno javiti točan datum preuzimanja

- okvirnu količinu i sadržaj glomaznog otpada

O točnom terminu odvoza, a koji će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od prijave, korisnici će biti obaviješteni naknadno nakon provjere točnosti podataka, provjere urednosti plaćanja računa i nakon izrade plana sakupljanja. Molimo građane za suradnju, razumijevanje i dostupnost. Detaljnije informacije mogu se zatražiti na broj tel. 770-558  svakim radnim danom (ponedjeljak – petak) od 07:00 - 15:00 sati.

Molimo građane da glomazni otpad ne iznose na javnu površinu bez prethodnog dogovora s Ivkom- om. jer su za odlaganje glomaznog otpada na nepropisan način, sukladno navedenom zakonu predviđene novčane kazne .

 

Molimo građane da se pridržavaju navedenih naputaka kako bi se izbjegle nepotrebne reklamacije i nesporazumi!

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.