V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

 

ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA JEROVEC

 

 

Odlagalište otpada u Jerovcu nalazi se u napuštenim eksploatacijskim kopovima pijeska gdje se komunalni otpad organizirano odlaže od 1989. godine. Lokacija odlagališta udaljena je 800 m sjeverno od naselja Jerovec, a prostire se na površini od oko 5,4 hektara.

Na njemu se odlaže prikupljeni otpad samo s područja gradova Ivanca i Lepoglave te Općina Maruševec, Bednja, Donja Voća i Klenovnik (bivša Općina Ivanec) gdje je Ivkom d.d. davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

 

Projektom Sanacije i uređenja odlagališta otpada, koji su zajednički financirali Grad Ivanec i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dosad je uloženo više od 11,39 milijuna kuna, a istim je omogućeno daljnje odlaganje otpada, sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, sve do izgradnje i početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.  Prema najavi, početak rada Regionalnog centra očekuje se krajem 2023.. odnosno početkom 2024. godine.

Ukupni kapacitet odlagališta otpada iznosi 395.616 m3 i pretpostavka je da bi obzirom na količine, koje se godišnje odlažu na odlagalištu, trebalo biti dovoljno mjesta za odlaganje komunalnog otpada sve do potpunog zatvaranja prema planiranom roku, odnosno 2024. godini. Ranijih godina, prije Projekta sanacije, količine otpada su se procjenjivale, a sada se važe svaki kamion (ugrađena kamionska vaga) i točno se zna kolike su količine iz pojedine jedinice lokalne samouprave „stigle“ u Jerovec.

 

Sukladno obvezama iz Okolišne dozvole, Ivkom d.d. provodi sve mjere i aktivnosti u zaštiti okoliša te provodi redovita mjerenja kvalitete zraka na odlagalištu, kvalitetu odlagališnih plinova te kvalitetu voda  (oborinskih, procjednih i podzemnih) sve u cilju zaštite od štetnih utjecaja na okoliš. Za navedena mjerenja i druge aktivnosti u zaštiti i očuvanja okoliša na godišnjoj se razini izdvaja više od 100.000,00 kuna. Ista mjerenja, samo s nešto manjom učestalošću provoditi će se i narednih 30 godina nakon zatvaranja odlagališta.  Za potpuno zatvaranje odlagalište otpada predviđeno je čitavu površinu tijela odlagališta prekriti slojem zemlje te istu ozeleniti sadnjom drveća, kako je i planirano u Projektu sanacije.

 

Ivkom d.d. kao davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada provodi razne aktivnosti s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu u Jerovcu, kako edukacijom i informiranjem korisnika usluge, davanjem besplatnih vreća za odvojeno prikupljanje otpada, postavljanjem spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a korisnici se uključuju posljednjih godina sve više, odvajaju otpad (papir, plastiku, ambalažno staklo, metal i tekstil te biorazgradivi otpad) te se količine otpada za odlaganje smanjuju. Također, jedinice lokalne samouprave su u sklopu projekta Fonda za zaštitu okoliša (sufinanciranje Fonda 85%) osigurale gotovo 16.000 spremnika od 120 l (PVC kante 120 l plave i žute boje) u koje će korisnici odlagati papir i plastiku te će se time dodatno smanjiti količine otpada za odlaganje. Podjela spremnika korisnicima javne usluge očekuje se već tijekom ožujka 2021. godine, a isti će zamijeniti sustav odvajanja  i prikupljanje otpada putem vreća.

Grad Lepoglava je nabavio mobilno reciklažno dvorište kojim se prikupljaju pojedine vrste otpada i to prema posebnom rasporedu.

 

Samo zajedničkim aktivnostima i naporima jedinica lokalne samouprave, korisnika usluge i Ivkom-a d.d. kao davatelja javne usluge, možemo smanjiti količine otpada koje se odlažu na odlagalištu, a što nam treba biti osnovni cilj u narednom razdoblju – odvajanje otpada bilo putem vreća, spremnika ili korištenja reciklažnog dvorišta ili mobilnog reciklažnog dvorišta.

 

U narednom razdoblju, uz postojeću lokaciju odlagališta otpada, izgraditi će se i reciklažno dvorište za građevni otpad pa će korisnici moći dovesti građevinski otpad koji će se reciklirati i kao reciklirani materijal ponovno koristiti za nasipavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i sl.

 

 

U prilogu možete vidjeti rezultate ispitivanja.

Ispitni izvještaj br. 55738

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 626-335-1-21-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 468-335-1-21-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 370-335-1-21-EM

Uzorkovanje vode na odlagalištu otpada Jerovec 10.05.2021.

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 307-335-1-21-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlgališnog plina, broj izvještaja: 213-335-1-21-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 126-335-1-21-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja:747-335-1-20-EM

Uzorkovanje vode na odlagalištu otpada Jerovec 13.11.2020.

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvješataja:746-335-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvješataja:745-335-1-20-EM

Uzorkovanje vode na odlagalištu otpada Jerovec 30.04.2020.

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 580-335-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 577-335-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 466-335-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 418-19-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 373-335-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 374-335-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 98-335-1-20-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 95-335-1-19-EM

Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina, broj izvještaja: 946-335-1-19-EM

Uzorkovanje vode na odlagalištu otpada Jerovec 25.11.2019.

Praćenje kvalitete zraka prema članku 32. Zakona o zaštiti zraka

Ispitni izvještaj broj 219074-A o ispitivanju koncentracije odlagališnih plinova na odlagalištu "Jerovec"

Ispitni izvještaj broj 218200-A o ispitivanju koncentracije odlagališnih plinova na odlagalištu "Jerovec"

Ispitni izvještaj broj 218165-A o ispitivanju koncentracije odlagališnih plinova na odlagalištu "Jerovec"

Ispitni izvještaj broj 218058-A o ispitivanju koncentracije odlagališnih plinova na odlagalištu "Jerovec"

Ispitni izvještaj broj 218123-A o ispitivanju koncentracije odlagališnih plinova na odlagalištu "Jerovec"

Ispitni izvještaj broj 219074-A o ispitivanju koncentracije odlagališnih plinova na odlagalištu "Jerovec"

Ispitni izvještaj broj 219144-A o ispitivanju koncentracije odlagališnih plinova na odlagalištu "Jerovec"

Ispitni izvještaj broj 738-335-1-19-EM o izvršenom mjerenju sastava odlagališnog plina

 

Uzorkovanje vode na odlagalištu otpada Jerovec 30.04.2020.

Uzorkovanje vode na odlagalištu otpada Jerovec 25.11.2019.

 

Uzorkovanje vode na odlagalištu otpada "Jerovec" 15.10.2018. :

- Piezometar

- Kontrolno okno

- Potok Dubravec

 

Izvješće za otpad - 2019. god.

Izvješće za otpad - 2018. god.

Izvješće za otpad - 2017. god.

Izvješće za otpad - 2016. god.

Izvješće za otpad - 2015. god.

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.