V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

LEPOGLAVA

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01.03.2021. godine za Grad Lepoglavu

 

Suglasnost za cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za Grad Lepoglavu

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01. studenog 2018. godine za Grad Lepoglavu

 

IVANEC

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01.03.2021. godine za Grad Ivanec

 

Suglasnost za cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za Grad Ivanec

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01. studenog 2018. godine za Grad Ivanec

 

MARUŠEVEC

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01.03.2021. godine za Općinu Maruševec

 

Suglasnost za cjenik i odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01. studenog 2018. godine za općinu Maruševec

 

BEDNJA

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01.03.2021. godine za Općinu Bednja

 

Suglasnost za cjenik i odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01. studenog 2018. godine za općinu Bednja

 

DONJA VOĆA

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01.03.2021. godine za Općinu Donja Voća

 

Suglasnost za cjenik i odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01. studenog 2018. godine za općinu Donja Voća

 

KLENOVNIK

 

Odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01.03.2021. godine za Općinu Klenovnik

 

Suglasnost za cjenik i odluka o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, s primjenom od 01. studenog 2018. godine za općinu Klenovnik

 

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.