V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Temeljem članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 144/12)) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 44/11), Grad Ivanec dužan je u zimskom razdoblju koje, u pravilu traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja slijedeće godine, održavati ceste u skladu s Izvedbenim programom zimske službe. Operativni poslovi u čitavom obimu oko održavanja povjereni su tvrtki Ivkom d.d. Ivanec.

Izvedbeni program za tekuću godinu nalazi se na sljedećem linku: Izvedbeni program zimska služba.

 

 

Fotografija: B. Težak

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.