V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Upravni odbor Ivkom d.d. Ivanec:

 

g. Mario Kramar, predsjednik Upravnog odbora

g. Predrag Maček, zamjenik predsjednika Upravnog odbora

g. Mario Canjuga, član Upravnog odbora

g. Zdravko Križek, član Upravnog odbora

g. Anita Kos, član Upravnog odbora

g. Dražen Časek, član Upravnog odbora

g. Srećko Kramarić, član Upravnog odbora

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.