V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

IVANEC

 

Raspored se odnosi na naselje Ivanec, ulice: V. Nazora, Kolodvorska, Trg hrv. Ivanovaca, A. Šenoe, A. Cesarca, A. Mihanovića, B. Radića, Ivanuševec, M. Maleza, Varaždinska,  Kalnička, Kraševec, Lj. Gaja, L. Šabana, Rudarska, M. Hrga, Vukovićeva, Frankopanska, Kralja Tomislava, Petra Preradovića,  Gregorijevića, Stepinčeva, Josipa Kraša,  Kovačićeva-drugi dio, od semafora prema Lepoglavi .

 

Raspored se odnosi na naselje Ivanec, ulice: A. G. Matoša, Bistrica, Đ. Arnolda, Kumičićeva, Kovačićeva prvi dio, Gundulićeva, Kukuljevićeva, Jezerski Put, Jamine, Zeleni Dol, Fallerova, M. Gupca, F. Pusta, Pahinsko, Trakošćanska, V. Jagića, Vinogradska, Zagorska, Zavojna, Sinovske,  Hrazdirova, Rajterova,  Hrastiće, Nova,104 brigade hr. Vojske, Kozjak i Vrtna.

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, Ulica ŽHDR.

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, ulice: Knapić, Gečkovec, Lančić, Vuglovec, Kaniža,  Ribić Breg i Horvatsko.

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice: Vitešinec.

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice: Prigorec, Željeznica.

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice: Margečan, Seljanec, Osečka, Pece, Škriljevec,  Lovrečan, Radovan, Stažnjevec,Lukavec, Gačice, Cerje Tužno.

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice:  Punikve, Ivanečki Vrhovec,  Salinovec, Ivanečko Naselje, M. Culeja, Gospodarska.

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice: Bedenec i Jerovec.

 

 

BEDNJA

 

Raspored se odnosi na općinu Bednja, naselja i ulice :  Cvetlin, Cvetlinska Jazbina, Jamno i Brezova Gora.

 

Raspored se odnosi na općinu Bednja: Benkovec, Dubovečaki, Gorenec, Vrbno, Šaša, Pašnik, Vranojelje, Osonjak i Ježovec.

 

Raspored se odnosi na općinu Bednja:  Purga Bednjanska, Pleš, Trakošćan, Šinkovica Šaška, Šinkovica Bednjanska, Meljan, Bednja - naselje, Bednjansko Podgorje, Vrhovec Bednjanski, Prebukovje i Rinkovec.

 

 

MARUŠEVEC

 

Raspored se odnosi na općinu Maruševec:  Biljevec, Greda, Bikovec, Selnik, Jurketinec, Maruševec, Koretinec, Ladanje Donje i Kapelec.

 

Raspored se odnosi na općinu Maruševec, ulice i naselje:  Korenjak, Brodarevec,  Mali i Veliki Novaki, Druškovec, Koškovec, Čalinec i Cerje Nebojse.

 

DONJA VOĆA

 

Raspored se odnosi na općinu Donja Voća, naselja i ulice: Donja Voća, Brežnice, Bahunsko, Belščaki, Rijeka Voćanska, Budinščak, Jelovec Voćanski, Plitvica Vočanska, Gornja Voća, Slivarsko i Fotez Breg.

 

KLENOVNIK

 

Raspored se odnosi na općinu Klenovnik,  naselja i ulice: Klenovnik, Dubrovec, Lipovnik, Plemenšćina i Vukovoj.

 

LEPOGLAVA

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Bednjica, Zalužje, Višnjička Jazbina i Zlogonje.

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Čret, Ves, Gečkovec, Radićeva, Borje, Lj. Gaja, Frankopanska, Vinogradska, Budim, Sestranec, Sv. Ivan, Bana Jelačića, Radnička,  Jeles ,Hrvatskih Pavlina ,Varaždinska,  I. Belostenca, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića,  Patačićeva, Ivana Mažuranića, Rangerova,  Šumec, Zagorska, Kovačićeva, A. Šenoe, Gorica,Trakošćanska ,Matoševa,  Purga, E. Kvaternika i Kardinala Stepinca.

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Kameničko Podgorje i Očura.

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Viletinec, Crkovec i Kamenički Vrhovec.

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Murićevec, Gornji Vulišinec i Donji Vulišinec.

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Žarovnica i Kamenica.

 

 

Za sva dodatna pitanja vezana uz raspored odvoza otpada nazovite na broj 042 770 558.

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.