V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

IVANEC

 

Raspored se odnosi na naselje Ivanec, ulice: A. G. Matoša, Bistrica, Đ. Arnolda, Kumičićeva, Kovačićeva prvi dio, Gundulićeva, Kukuljevićeva, Jezerski Put, Jamine, Zeleni Dol, Fallerova, M. Gupca, F. Pusta, Pahinsko, Trakošćanska, V. Jagića, Vinogradska, Zagorska, Zavojna, Hrazdirova, Rajterova, Hrastiće, Nova i 104 brigade hr. Vojske, Sinovske, Kozjak i Vrtna

 

Raspored se odnosi na naselje Ivanec, ulice: V. Nazora, Kolodvorska, Trg hrv. Ivanovaca, A. Šenoe, A. Cesarca, A. Mihanovića, B. Radića, Žrtava hrv. domovinskih ratova, Ivanuševec, M. Maleza, Kalnička, Kraševec, Lj. Gaja, L. Šabana, Rudarska, M. Hrga, Vukovićeva, Frankopanska, Kralja Tomislava, Petra Preradovića, Gregorijevića, Stepinčeva i Josipa Kraša, Kovačićeva-drugi dio, od semafora prema Lepoglavi

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, ulice: Varaždinska

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice: Punikve, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Salinovec, Željeznica, Prigorec, M. Culeja, Gospodarska

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice: Margečan, Seljanec, Osečka, Pece, Škriljevec, Radovan, Lovrečan

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, ulice: Knapić, Gečkovec, Kaniža, Lančić, Vuglovec, Ribić Breg, Horvatsko

 

Raspored se odnosi na grad Ivanec, naselja i ulice: Stažnjevec, Lukavec, Gačice, Cerje Tužno

 

Raspored se odnosi na naselja: Bedenec i Jerovec

 

Raspored se odnosi na naselje Ivanec,ulice: Vitešinec

 

 

BEDNJA

 

Raspored se odnosi na općinu Bednja: Cvetlin, Cvetlinska Jazbina, Jamno, Brezova Gora

 

Raspored se odnosi na općinu Bednja: Rinkovec, Benkovec, Dubovečaki, Gorenec, Vrbno, Šaša, Pašnik, Vranojelje, Osonjak, Ježovec

 

Raspored se odnosi na općinu Bednja: Purga Bednjanska, Pleš, Trakošćan, Šinkovica Šaška, Šinkovica Bednjanska, Meljan, Bednja - naselje, Bednjansko Podgorje, Vrhovec Bednjanski, Prebukovje

 

Raspored se odnosi na korisnike zajedničkih kontejnera općine Bednja

 

 

MARUŠEVEC

 

Raspored se odnosi na općinu Maruševec: Biljevec, Bikovec, Selnik, Ladanje Donje, Koretinec, Greda, Kapelec, Maruševec

 

Raspored se odnosi na općinu Maruševec, ulice: Čalinec, Korenjak, Mali i Veliki Novaki, Brodarevec, Druškovec, Koškovec

 

Raspored se odnosi na općinu Maruševec: Cerje Nebojse

 

Raspored se odnosi na općinu Maruševec, naselja i ulice: Jurketinec

 

DONJA VOĆA

 

Raspored se odnosi na općinu Donja Voća, naselja i ulice: Donja Voća, Brežnice, Bahunsko, Belščaki, Rijeka Voćanska, Budinščak, Jelovec Voćanski, Plitvica Vočanska, Gornja Voća, Slivarsko, Fotez Breg

 

KLENOVNIK

 

Raspored se odnosi na općinu Klenovnik, naselja i ulice: Klenovnik, Dubrovec, Lipovnik, Plemenšćina, Vukovoj

 

LEPOGLAVA

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Bednjica, Zalužje, Višnjička Jazbina, Zlogonje

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Čret, Ves, Gečkovec, Radićeva, Borje, Lj. Gaja, Frankopanska, Vinogradska, Budim, Sestranec, Sv. Ivan, Bana Jelačića, Radnička,  Jeles ,Hrvatskih Pavlina ,Varaždinska,  I. Belostenca, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića,  Patačićeva, Ivana Mažuranića, Rangerova,  Šumec, Zagorska, Kovačićeva, A. Šenoe, Gorica,Trakošćanska ,Matoševa,  Purga, E. Kvaternika, Kardinala Stepinca

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Kameničko Podgorje, Očura

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Viletinec, Crkovec, Kamenički Vrhovec

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Murićevec, Vulišinec

 

Raspored se odnosi na Grad  Lepoglavu,  naselja i ulice: Žarovnica, Kamenica

 

 

Za sva dodatna pitanja vezana uz raspored odvoza otpada nazovite na broj 042 770 558.

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.