V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Izjava o pristupačnosti

 

Ivkom d.d. za komunalne poslove nastoji svoju internetsku stranicu (www.ivkom.hr ) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN br. 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene ivkom.hr.

 

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice domene ivkom.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

 

Nepristupačan sadržaj

Mrežna stranica www.ivkom.hr  djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

• Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta.

• Slike i datoteke nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst).

• Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama.

• Na stranici ne postoji opcija pretraživanja stanice (eng. search box).

• Pojedini dokumenti u .pdf obliku  nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

• Dokumenti u .rar i .zip obliku dostupni su isključivo kao datoteke za preuzimanje

Podizanje razine pristupačnosti: Ivkom d.d. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti Ivkom d.d. se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN br. 17/19).

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 22. rujna 2020., primjenom metode samoprocjene.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ivkom d.d..

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ivkom d.d. korisnici mogu uputiti službeniku za informiranje:

• na adresu: Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec

• na broj faksa: 042 781 307

• donijeti osobno u poslovne prostorije Ivkom-a u urudžbeni zapisnik,

• na adresu elektroničke pošte: ivkom@ivkom.hr

Ivkom je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.

 

 

 

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.