V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje raspolaže ili nadzire Ivkom d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

 

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ivkom-u d.d.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 

- na adresu: Ivkom d.d., Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec

 

- na broj faksa: 042 781 307

 

- donijeti osobno u poslovne prostorije Ivkom-a u urudžbeni zapisnik,

 

- na adresu elektroničke pošte: ivkom@ivkom.hr

 

 

Službenik za informiranje: Srečko Kramarić, dipl.ing.

 

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona 042 770 570, ili kontaktirajte putem e-mail adrese: srecko.kramaric@ivkom.hr

 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

 

Ivkom d.d. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama broj 12/14, od 31. siječnja 2014. godine, a stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

 

  1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13)
  2. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN broj 12/14 i 15/14)
  3. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  4. Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:

                                           Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

                                           Obrazac zahtjeva za dopunu i ispravak informacije

                                           Obrazac zahtjeva za ponovu uporabu informacije

 

 

Godišnji plan rada službenika za informiranje za 2021. godinu

 

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.