V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Plan nabave preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

Izmjena plana nabave za 2021. godinu od 11.06.2021.

 

Izmjena plana nabave za 2021. godinu od 20.05.2021.

 

Izmjena plana nabave za 2021. godinu od 30.04.2021.

 

Plan nabave za 2021. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 01.12.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 13.11.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 19.10.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 13.10.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 21.09.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 27.07.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 06.07.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 11.05.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 20.04.2020.

 

Izmjena plana nabave za 2020. godinu 03.03.2020.

 

Plan nabave za 2020. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 28.11.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 19.11.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 18.11.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019.godinu 09.10.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 23.09.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 02.08.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 26.07.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 28.06.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 21.06.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 03.05.2019.

 

Izmjena plana nabave za 2019. godinu 04.04.2019.

 

Plan nabave za 2019. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 28.12.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 10.12.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018., godinu 26.11.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 16.11.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 16.10.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 24.09.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 03.08.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 20.07.2018.

 

Izmjena plana nabave za 2018. godinu 20.06.2018.

 

Plan nabave za 2018. godinu

 

Izmjene i dopune plana nabave 20.12.2017.

 

Izmjene i dopune plana nabave 07.11.2017.

 

Izmjene i dopune plana nabave 13.07.2017.

 

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

 

Plan nabave za 2017. godinu 03.05.2017.

 

Plan nabave za 2017. godinu 13.04.2017.

 

Plan nabave za 2017. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 05.12.2016.

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 22.09.2016.

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 23.08.2016.

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 28.07.2016.

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 11.07.2016.

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu 17.03.2016.

 

Izmjena plana nabave za 2016. godinu

 

Plan nabave IVKOM-a d.d. za 2016. godinu

 

Plan nabave IVKOM-a d.d. za 2015. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2015. godinu

 

Izmjena plana nabave za 2014. godinu

 

Plan nabave IVKOM-a d.d. za 2014. godinu

 

 

 

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.