V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) predstavlja općenormativni okvir kojim se uređuje sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj.

 

Odredbama Zakona o javnoj nabavi uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.