V. Nazora 96b, Ivanec

Tel: +38542770550

Fax: +38542781307

Mob: +385992770550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Naziv projekta: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada - IVKOM d.d.

 

Kratki opis projekta: U sklopu predmetnog projekta Društva Ivkom d.d. nabavit će se dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Jedno vozilo je zapremnine od 14,0 m3, a jedno 7,5 m3. Društvo Ivkom d.d. djeluje na području 6 jedinica lokalne samouprave kojih su neka na nepristupačnim, brdsko – planinskim područjima. Provedbom projekta stvaraju se preduvjeti za ostvarenje zacrtanih ciljeva o povećanju postotka odvojeno skupljenog otpada na 50%. U sklopu projekta provest će se i informativno – edukativne aktivnosti u vidu letaka za sve građane, a održat će se i jedna radijska emisija o odvojenom prikupljanju otpada. Promidžba projekta planirana je u vidu plakata, naljepnica i objava na službenim web stranicama čime se informira 100% stanovništva.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Glavni ciljevi projekta koji će se postići su zaštita okoliša i očuvanje prirodnih bogatstava područja te stvaranje preduvjeta za širu zaštitu okoliša na području Županije kroz mijenjanje navika štetnih po okoliš. Specifični ciljevi projekta, a koji se mogu ostvariti realizacijom projekta su: povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja komunalnim otpadom, ušteda goriva i smanjenje onečišćenja zraka, smanjenje troškova održavanja kamiona, smanjenje količina otpada koji se odlaže na postojećem odlagalištu otpada, povećanje učinkovitosti i kvalitete, kao i pravodobnosti usluge skupljanja i odvoza kroz povećanje odvojenih količina otpada i smanjenja troškova, jačanje svijesti stanovništva čitavog područja o važnosti prevencije zagađivanja okoliša kao doprinos zaštiti zdravlja i izbjegavanju nastajanja štete za okoliš, smanjiti broj divljih odlagališta, zadržati postojeću razinu troškova usluge, odnosno ne povećavati cijenu javne usluge koju plaćaju građani – korisnici, i radnicima davatelja javne usluge kod obavljanja poslova omogućiti sigurnost i bolje radne uvjete. Kao glavni rezultati projekta ističu se nabava 2 nova komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada te povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnoj količini prikupljenog komunalnog otpada.

 

Ukupna vrijednost projekta: 2.304.805,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.469.971,89 kn

Razdoblje provedbe projekta: kolovoz 2020. – svibanj 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Srečko Kramarić, suradnik za planiranje i analizu u poduzeću, dostupan na sljedeće kontakte: 042/770 570; 099 525 39 46; srecko.kramaric@ivkom.hr

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima: www.strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Društva Ivkom d.d.

 

 

 

Javite nam se

Povezana društva:

Copyright Ivkom d.d.